โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

อัลบัมภาพ


#โควิด19 #ไทยชนะ

#โควิด19 #ไทยชนะ

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

ฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติรักษาคว

ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย

ฝึกอบรม การเขียนรายงานและการฝึกภาคสนาม ตามพระราชบัญญัติรักษา

ฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีลฟอร์ซ จำกัด จัดส่งพนักงาน รปภ. เ

หน่วยงานวันเวลา หัวหิน – เขาเต่า

เข้าตรวจเยี่ยม และ ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานและหน้าที่ของ ร.ป.ภ

หน่วยงานไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน

เข้าตรวจเยี่ยม และ ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานและหน้าที่ของ ร.ป.ภ