โทร: 66(0)-2971-4351-2    |

คุณสมบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุระกิจรักษาควา


คุณสมบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุระกิจรักษาควา

     คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น รปภ. 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ 3. สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฏหมาย 4. ได้รับหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง ลักษณะต้องห้าม 1. เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด 2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 3. เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุด ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฏหมายอาญา 4. เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยโพสเมื่อ 2016-06-07


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ


ข่าว

ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวพนักงาน รปภ. นายขวัญชั ...


บริษัท รักษาความปลอดภัยซีลฟอร์ซ จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัยซีลฟอร์ซ จำกัด ...


รับสมัครพนักงานฝ่ายปฏิบัติการสายตวจและสรรหาบุคลากร

อัตราจ้าง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สวัสดิการพนักงาน 1 ...


หน่วยงาน สีวลี สันกำแพง [ Land & Houses ]

กิจกรรมประจำสัปดาห์ 02 มิถุนายน 2561 1.ตรวจเช็คอุ ...


หน่วยงาน นอร์ท 1,2,3,4,5,6,8

เข้าตรวจเยี่ยม และ ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานและหน้าที่ ...


รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราจ้าง 488-550/วัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ...


หน่วยงานวินทรีซิตี้ เชียงใหม่

มอบหมายให้ รปภ 2 นาย เข้าร่วมซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหน ...


หน่วยงานมาลิบู เขาเต่า

เข้าตรวจเยี่ยม และ ฝึกทบทวนการปฏิบัติงานและหน้าที ...


เข้ารับรางวัลหน่วยงานดีเด่น โดย บริษัท แลนด์ แอนด์

เข้ารับรางวัลหน่วยงานดีเด่น/รางวัลพนักงานจราจรดีเด ...


คุณสมบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธุระกิจรักษาควา

คุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น รปภ. 1. มีสัญชาต ...


รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

อัตราจ้าง 450-500/วัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  ...